VG13

De matrilineaire wereld was waarschijnlijk een ‘horizontale’ samenleving, zonder dominantie of  bezit. Waarschijnlijk veranderde dit in sommige gebieden. Er kwam bezit, het samen delen was niet meer vanzelfsprekend. Er kwam verschil tussen arm en rijk. Huisdieren bestonden al zo’n 11.000 jaar geleden. Het laten werken door dieren is echter van later datum. Men ging dieren domesticeren, met de bedoeling ze als werkkrachten te gebruiken. Mogelijk werd dit gedrag ook op medemensen toegepast, waarschijnlijk met geweld. Om iemand te onderdrukken is vaak geweld nodig. Misschien is dit de oorsprong van slavernij. Na de matrilineaire samenleving, waarin de vrouw het leven, kinderen, de natuur de belangrijkste status hadden, kwam er langzaam  een andere samenleving, de geschiedenis van het patriarchaat. Waarin de dominantie van de man, bezit en macht belangrijk werden, omdat iemands status erdoor werd bepaald.