VG06

Het is van belang te weten dat bij de eerste mensen het begrip vaderschap onbekend was. Mensen zagen alleen dat het nieuwe leven uit de vrouw voortkwam. Waarschijnlijk had men er geen idee van, dat de man ook nodig was voor de voortplanting en leefde men niet monogaam. Men bracht de geslachtsdaad niet in verband met de pas later optredende gevolgen ervan. Afstamming herleidde men dus via de moeder. Vrouwen waren moeders, maar geen echtgenoten. De eerste beschaving heeft daardoor waarschijnlijk een vrouwelijk karakter gehad. Dit noemt men een matrilineaire samenleving. In deze samenleving trekt de man bij de vrouw in. Vrouwen kregen kinderen en zorgden voor 80 procent van het voedsel van de groep. Het waren sociale gemeenschappen. Al naar gelang van iemands kennis of inzicht wisselde het leiderschap. Men kende geen economische waarden.