VG22

We weten niet of de profeet Jezus heeft bestaan of een mythe is, het is wel waarschijnlijk dat er een reactie kwam tegen het geweld en onrecht in de patriarchale samenleving.  Jezus, een joodse priester, wees macht en bezit af door te zeggen: ‘Mijn rijk is niet van deze wereld’. Hij was voorstander van een scheiding van godsdienst en staat. Maar hij geloofde wel in de mannelijke god en een leven na de dood. Daarentegen preekte hij de oude matrilineaire waarden van samen delen. Zijn boodschap was revolutionair, omdat hij verlossing beloofde aan iedereen, iets dat toen alleen aan rijken was voorbehouden.

Jezus weigerde de armen, slaven en vrouwen weg te sturen en beschouwde hen als volwaardige mensen. Dat was in die tijd heel bijzonder. In zijn gelijkenissen gebruikte hij vaak vrouwen als metafoor. Zijn mannelijke volgelingen vluchtten toen hij gekruisigd werd, maar de vrouwen bleven biddend bij het kruis achter. Het christendom groeide enorm grotendeels dankzij de inspanning van vrouwen, er zijn aanwijzingen dat vooral vrouwen de nieuwe religie enthousiast verkondigden. Veel van de eerste christenen, waaronder veel vrouwen, werden in Rome gemarteld en vermoord. Echter de mannelijke volgelingen van Jezus aanvaarden vrouwen niet zoals hij dat had gedaan. Toen een tot twee generaties na zijn dood in evangeliën het verslag van zijn leven werd beschreven, zwakten ze de rol van vrouwen af, of ze vermeldden ze zelfs niet.