VG36

Overbevolking verstoort mede de kringloop van ons bestaan. Bomen die nodig zijn voor het produceren van zuurstof worden gekapt. De grond is nodig voor landbouw. Maar de bossen en de dieren die er leven zijn nodig voor het natuurlijk evenwicht.