VG40

Mensen zijn een onderdeel van een prachtig levend geheel. Het is indrukwekkend om te beseffen hoe gecompliceerd dit is. Alles heeft er zijn eigen plek en is van waarde voor het in stand houden van het evenwicht. Er is nu de kennis en de techniek om in te grijpen in dit natuurlijk evenwicht, waardoor dat wordt verstoord.

Discriminatie van vrouwen is geen natuurlijk gegeven maar door mensen uitgevonden. Het zich toe eigenen van het lichaam van de vrouw om het te gebruiken als bezit en middel om kinderen te baren, is mede de oorzaak van overbevolking. Het is ingrijpen in het natuurlijk evenwicht.

Vrouwen moeten overal beschikkingsrecht over hun eigen lichaam krijgen en zelf hun kindertal kunnen bepalen. Kinderen mogen geen bezit of middel tot macht of oudedagvoorziening zijn. Ze zijn het grootste geschenk van de natuur. Vrouwen en kinderen mogen niet ten dienste staan van een man, staat of godsdienst. Pas dan kan de overbevolking afnemen, en zal er waardeherstel van de natuur komen. Het idee van macht en bezit moet vervangen worden door het besef dat de mens onderdeel is van de kringloop van het leven, met de aarde als oermoeder.