VG27

De geschiedenis van mensen is vaak de geschiedenis van oorlog voeren en overwinningen.  Maar ook verhalen over het veroveren van land en het maken van slaven. Dat ging meestal met verbijsterende wreedheden gepaard. Bekend is de geschiedenis van Afrika. Veel  natuursamenlevingen in Afrika leefden nog lang als matrilineaire gemeenschappen. Kolonisten en slavenhandelaren ontnamen ze alles. Ook hun manier van leven, hun religie, hun tradities en de positie van vrouwen, ze legden hen het patriarchaat op. De slavenhandel is wel in grote delen van de wereld officieel afgeschaft, maar in sommige gebieden komt nog steeds slavernij voor. Hele volken die nog in de natuur leefden zijn uitgemoord en de weinige volken die nog in de natuur leven worden bedreigd en hun land wordt ze ontnomen. De Indianen vormen een tragisch voorbeeld. Ze proberen zich te verweren tegen veroveraars die het voorzien hebben op hun land en grondstoffen. Maar het valt te betwijfelen of ze stand kunnen houden tegen de wapens en corruptie en de drang om te overheersen van het patriarchaat. Wat deze volken overkomt doet denken aan wat vrouwen is overkomen. Vrouwen vervulden eens een centrale rol in het leven. Hoe is het gekomen dat hun rechten zo werden uitgehold? De geschiedenis leert dat meestal de agressiefste en gewelddadigste wint.