VG33

Vrouwen willen niet altijd zwanger worden en kinderen krijgen. Een belangrijk aspect van de emancipatie is de anticonceptie. De eerste vorm van anticonceptie was een middel van kruiden, vaak door vrouwen gebruikt. De uitvinding van de pil, het hedendaagse anticonceptiemiddel, heeft veel bijgedragen aan de vrouwenemancipatie. Er zijn patriarchaal geregeerde landen waar de staat en artsen, of een godsdienst, beslissen of de vrouw voorbehoedsmiddelen of een abortus krijgt, zo wordt het een middel in handen van degenen die geld en macht hebben, en niet van vrouwen zelf. Door de vrouw de toegang tot die middelen te ontzeggen kan ze niet over haar eigen lichaam beslissen. De moderne medische wetenschap kan het lijden van mensen verlichten, maar er zijn landen die deze kennis misbruiken om vrouwen verder te onderdrukken. Zo is het ook mogelijk vrouwelijke foetussen te herkennen, zodat ze kunnen worden geaborteerd. Dit wordt in sommige patriarchale landen op grote schaal gedaan. Een bevolking met meer mannen dan vrouwen zoals in India, Pakistan en China is opzettelijk gecreëerd. Het is een verschijnsel dat genocide zou worden genoemd als het tegen een etnische groep was gericht.