VG37

Door de wedloop naar macht en bezit is de kringloop van het leven verstoord. Hierdoor is veel dierlijk leven onmogelijk geworden en worden diersoorten uitgeroeid. Het hele natuurlijke leefmilieu is zo verstoord dat het met uitsterven wordt bedreigd. Dieren worden als attractie tentoongesteld. Van een natuurlijk evenwicht tussen mens en dier is geen sprake, het dier is er alleen voor het nut van de mens. Men fokt dieren louter voor consumptie. Door te klonen fokt men een ras waarmee het meeste winst is te maken. De dieren hebben geen enkele mogelijkheid om een waardig dierenleven te leiden. In hun korte bestaan hebben ze alleen een hok tot hun beschikking dat slechts een doel heeft: daar te groeien voor de consumptie van de mens. Via het gebruik van onkruidverdelgingsmiddelen houdt men alleen dat gewas over dat nodig is voor de consumptie. Alles staat in dienst van de mens die ingrijpt en zich superieur waant aan de natuur en al het andere leven.