VG14

Mensen ontwikkelden  zich verschillend, zoals nu ook mensen per gebied of  werelddeel verschillend leven en zich hebben ontwikkeld. Er kwamen volkeren, waar de status werd bepaald door bezit. Waarschijnlijk als gevolg van aardbevingen en daarop volgende overstromingen en overbevolking kwam er in sommige gebieden hongersnood. Mogelijk werden ook patriarchale samenlevingen getroffen. Voor de vele door honger verdreven mensen was het samen delen niet meer vanzelfsprekend, het recht van de sterkste kreeg de overhand. Het gevolg was een toename van het gebruik van geweld om voedsel, macht of  bezit in handen te krijgen. Vrouwen en kinderen, eens het middelpunt van de gemeenschap, waren het kwetsbaarst en werden afhankelijk. Waarschijnlijk werd deze afhankelijkheid na enige generaties als normaal beschouwd en als een ‘natuurlijk’ gegeven gezien. Langzaam werden de matrilineaire samenlevingen vernietigd.