VG01

De mens leeft op de planeet aarde die ongeveer 4,5 miljard jaar geleden ontstond. De planeet aarde is een onderdeel van een universum dat ongeveer 14 miljard jaar oud is, De aarde is geen dode planeet maar leeft. Het leven kon ontstaan omdat daarvoor de juiste voorwaarden bestonden: de aanwezigheid van water en de juiste temperatuur. Het eerste leven begon in het water: daarin ontstonden wieren die zuurstof uitscheidden. Zo ontwikkelde zich een dampkring waardoor ademhaling mogelijk werd. Langzaam groeiden er levende wezens, van eencellige tot meercellige en daarna tot ongewervelde dieren en uiteindelijk gewervelde dieren. Er kwamen planten, bomen en allerlei soorten dieren, vogels, vissen en zoogdieren. Veel soorten stierven ook weer uit, en er kwamen nieuwe soorten bij. Overal is leven, in de lucht en de zee, het leven is onderhevig aan verandering.