VG39

Dankzij de moderne wetenschap worden mensen twee maal zo oud als een paar honderd jaar geleden. Door de medische wetenschap blijven er meer kinderen in leven. Dat is een geweldige vooruitgang. Het is echter wel een ingrijpen in het natuurlijk evenwicht, dat hierdoor verdwijnt. Door vrouwen het recht op hun eigen lichaam en hun de mogelijkheid van voorbehoedsmiddelen te onthouden, wordt er ook ingegrepen in dit natuurlijk evenwicht. Het is een belangrijke oorzaak van overbevolking. Al deze mensen moeten wel van de natuurlijke grondstoffen leven en op Moeder Aarde wonen. Rijke landen plunderen de natuur. Het ontwikkelen van kernenergie om aan de groeiende vraag naar brandstoffen te kunnen voldoen, heeft veel risico’s, afval van plutonium blijft duizenden jaren dodelijk radioactief en zet zich vast in de voedselketen van mens en dier. Het is niet onmogelijk dat de mensheid haar planeet na verloop van tijd onbewoonbaar zal maken.