VG09

Ongeveer 10.000 jaar geleden ontstond de eerste vorm van landbouw. Vrouwen zorgden voor het voedsel. Het is dus waarschijnlijk dat vrouwen het eerste graan verbouwden. Het inzicht dat een graankorrel zich ontwikkelt tot een plant getuigt van een grote vooruitgang van de menselijke intelligentie. De komst van de landbouw was een revolutionaire verandering in het menselijk bestaan. Mensen waren niet meer afhankelijk van het voedsel wat ze vonden, ze hoefden niet meer te trekken maar konden zich op een plaats  vestigen. Van nomaden werden ze landbouwers. In plaats van bezig te zijn met overleven, kwam er tijd om zich te ontwikkelen. Er ontstond een andere manier van leven. Langzaam werd de landbouw het belangrijkste middel van bestaan. Er kwam meer eten, waarschijnlijk mede daardoor nam de bevolking toe.