VG19

Op Kreta, in het land van de Etrusken en op nog verscheidene andere plaatsen hebben mensen nog lang in een matrilineair verband geleefd. Volgens mondelinge overleveringen [waaronder de mythologie] van veel culturen werden de matrilineaire samenlevingen aangevallen. Er wordt een felle strijd beschreven tussen krachten die als mannelijk en vrouwelijk werden gezien. Dit is een langzaam verlopen proces geweest, dat volgens de overlevering de vrouwen niet zomaar hebben laten gebeuren. De uitkomst was wel dat veel matrilineaire samenlevingen langzaam werden vernietigd.

Bezit, macht en geweld werden waarschijnlijk als nieuwe beschavingsvormen gezien. Oorlog voeren en winnen werd steeds belangrijker, je kon er bezit en macht door krijgen, wat aanzien gaf. Oorlogvoeren was vooral een mannenaangelegenheid. Misschien vonden vrouwen de status van bezit niet belangrijk en namen ze de verantwoording voor de verzorging van de kinderen. Hierdoor kregen ze niet de mogelijkheid tot het verwerven van bezit, dit maakte vrouwen economisch kwetsbaar en afhankelijk. Mogelijk is dit mede de oorsprong van het huidige economische rolpatroon tussen man en vrouw.