vervangt21

De beelden van vrouwelijke godinnen werden vernietigd en vervangen door afbeeldingen van goden. De herinnering aan krachtige wijze vrouwen in de geschiedenis werd gewist. In plaats daarvan kwamen standbeelden van machtige mannen die zichzelf als god zagen en zo eeuwig wilden voortleven. Kleitabletten uit het Midden-Oosten van rond 5000 jaar geleden bevatten de eerste geschreven bronnen. Het schrift was een belangrijke ontwikkeling in de menselijke beschaving. Het is waarschijnlijk door vrouwen ontwikkeld, in de vroegste geschiedenis gebruikten vrouwen en mannen het spijkerschrift. In de patriarchale maatschappij werd er over vrouwen vaak niets meer vermeld, ze deden er niet meer toe. Ook werd en wordt in een patriarchale maatschappij vaak vrouwen de mogelijkheid van het leren van lezen en schrijven onthouden. Daardoor werden  en worden vrouwen dom en afhankelijk gehouden. Het lijkt daardoor weleens of de geschiedenis alleen uit mannen heeft bestaan.