VG04

De vroegste voorouders van de mens leefden als nomaden. De groep trok steeds naar die plek waar men het best aan eten kon komen. Het waren plantenverzamelaars en aaseters. Men at onder andere wilde vruchten, wortels, zaden, soms een vogeleitje of insecten. Als het mogelijk was ook wat klein wild, op groot wild jagen is van latere datum. Recent onderzoek heeft aangetoond dat jagen waarschijnlijk door mannen en vrouwen beide werd gedaan.

Men kende geen monogame leefwijze. Alleen het moederschap was bekend. Het vaderschap was waarschijnlijk onbekend. Onderzoek naar nog bestaande groepen jagerverzamelaars heeft aangetoond, dat man en vrouw gelijkwaardig waren. Maar omdat vrouwen kinderen kregen, die voor de groep erg belangrijk waren, was het prestige van vrouwen waarschijnlijk groter.