Geschiedenis wordt door velen nog gezien als een verhaal van machtige heersers, van overwinningen, status en bezit. Maar steeds meer dringt het besef door, dat dit niet altijd zo is geweest. De vroegste geschiedenis is een verhaal van mensen die samenleefden, vaak in sociale gemeenschappen, als onderdeel van de natuur. Waarschijnlijk waren de eerste samenlevingen druk bezig met hun bestaan, en was er weinig verschil van behandeling tussen mensen onderling. Om te overleven had men elkaar nodig.

Er wordt steeds meer bekend over het ontstaan van de mens en zijn oudste geschiedenis. Mede door Charles Darwin en zijn evolutieleer heeft de mens inzicht gekregen in zijn vroegste bestaan. Zo weten we dat mensen een onderdeel van een levend organisme zijn dat steeds verandert. We weten nu dat de ene soort uit de ander voorkomt en zich ontwikkelt en aanpast aan de veranderende omstandigheden, of uitsterft. Darwin bewees dat soorten zich van elkaar afsplitsen, als de takken van een ‘levensboom’. Voor het voortbestaan van een soort zijn meestal twee componenten nodig. Bij de mens zijn dat man en vrouw. In de evolutie van de mens veranderde ook de positie van man en vrouw onderling. Dit is goed te zien aan de ontwikkeling van de godsdienst; de aanvankelijke verering van godinnen maakte plaats voor die van mannelijke goden. Dat is van grote invloed op de samenleving geweest. Waarom veranderde dat? In de ons bekende geschiedenis van de mens wordt de vrouw vaak achtergesteld bij de man. Dit is waarschijnlijk niet altijd zo geweest. Wat was hiervan de oorsprong en waarom heeft de vrouw zich aangepast, aan een leven van onderworpenheid en vaak discriminatie? En wat had dit voor gevolg voor de mens en zijn natuurlijke omgeving? In de schilderijen heb ik geprobeerd op die vragen een antwoord te geven.

In de bekende nog steeds gangbare geschiedenis wordt de rol van de vrouw vaak niet beschreven. Het niet benoemen van vrouwen en haar bestaan, het ontbreken van haar plaats in de geschiedenis, is medebepalend hoe er nu met het leven wordt omgegaan.

Het leek me goed als beeldend kunstenaar het verhaal van de vaak onbekende geschiedenis van vrouwen te schilderen. De geschiedenis van mensen, en hoe hun plaats te opzichte van de natuur veranderde. En wat dat voor invloed op het leven nu is. Ik heb er een beeldverhaal van gemaakt in de hoop dat het makkelijk te lezen is. Het zijn 40 schilderijen olieverf op paneel 60×80 cm.

Jeannette Heman