• 1. Het ontstaan van het leven
 • 2. Evolutie
 • 3. De eerste mensachtigen
 • 4. Nomadische levenstijl
 • 5. Van mensachtige naar mens
 • 6. De matrilineaire samenleving
 • 7. Vruchtbaarheidsgodin
 • 8. Aardsgodinnen
 • 9. De ontdekking van landbouw
 • 10. De moeder en vader verantwoordelijk voor het leven
 • 11. Macht over de natuur
 • 12. Man werd verbeeld als God
 • 13. Bezit, macht en het patriarchaat
 • 14. Vloedgolf van geweld
 • 15. Vorming van staten
 • 16. Hemelgoden verdringen natuurgodinnen
 • 17. Vrouwen en kinderen werden bezit
 • 18. Ontstaan monotheïstische religie
 • 19. Ondergang van de matrilineaire samenlevingen
 • 20. Macht over de vrouw en de voortplanting
 • 21. Vrouwen werden uit de geschiedenis geschrapt
 • 22. Jezus en het christendom
 • 23. Het christendom wordt pariarchale staatsgodsdienst
 • 24. De islam
 • 25. Middeleeuwse heksenvervolging
 • 26. Onderdrukking van afhankelijke vrouwen
 • 27. Onderdrukking van natuurvolken
 • 28. Bizarre mythes
 • 29. Verminking van het lichaam
 • 30. Industriële revolutie
 • 31. Economische afhankelijkheid
 • 32. In Engeland kwam er in 1918 vrouwenkiesrecht
 • 33. Recht op eigen lichaam
 • 34. Vrouw als koopwaar
 • 35. Verschil tussen rijk of arm en kansloos
 • 36. Verstoren van de kringloop van het leven
 • 37. Uitbuiting van de natuur
 • 38. Inzicht in de vroegste geschiedenis
 • 39. Waardeherstel van de natuur
 • 40. Moeder aarde